Banner

يو نوی غزل

28.01.2014 05:55
محمد صدیقي 28.01.2014 06:20

مننه چې د غزل مو راسره شریک کړو ډاکټر صیب....<br /><br />ډیر مې خوښ شو.. ستاسې د لا بریا په هیله